Zon-Saturnus

Advertenties

saturn

ZON IN ASPECT MET SATURNUS

Een horoscoop is een samenstel van posities en aspecten. Een enkel aspect is evenmin beschrijvend voor een mens, als een sterrenbeeld of de beschrijving van iemand’s hand of been. Dat geldt ook voor Zon-Saturnus aspecten. Of misschien geldt het wel in het bijzonder voor Zon-Saturnus. Analoog aan de betekenis van Saturnus (gewicht, zwaarte) wordt er zwaar getild aan het aspect Zon-Saturnus.

Hoe Saturnus eruit ziet, geeft kleur aan de betekenis die aan Saturnus wordt gehecht in de astrologie. Ik vind de bovenstaande tekening wel iets hebben van een primitief getekend hoofd met kroon of bolhoed.

ZON-SATURNUS IN GEBOORTEHOROSCOOP

Een aspect tussen Zon en Saturnus werd in oude astrologieboeken vooral betreurd. Het zou wijzen op een vroeg verlies van de vader of beide ouders. Het weeskind – of het kind van gescheiden ouders – zou te lijden hebben onder armoede of onder het vertrek/de dood. En als je met zo’n aspect ooit opklom, was de val nabij.
Tijden veranderen, en daarmee ook de kijk op Saturnus.

Strikt bekeken biedt een aspect tussen Zon en Saturnus een kijkje op ‘zorgen’ in de dagen rond de bevalling. Dat kunnen zorgen over de gezondheid van de baby zijn, maar ook zorgen voor de ouders (bijvoorbeeld door te vroeg of te late geboorte). Maar, in beginsel is Zon-Saturnus het aspect van zelfrespect. Wie zichzelf echt respecteert en zeker is van zichzelf, heeft ook respect voor anderen. Het aspect snijdt het thema aan van het belang van het hebben van ouders, zekerheden, tijd, een loopbaan, status en diploma’s. Als er onzekerheid en angst is voor het verlies van status en positie, dan komt ook het respect voor anderen soms in het gedrang.

De meeste mensen met een Zon-Saturnus aspect zijn zich meer dan anderen bewust van hun beperkingen, fouten en falen. Bij de een leidt dat tot bescheidenheid als ze uiteindelijk de plaats in de maatschappij (of de leeftijd!) hebben bereikt, die zij wensten. Bij de ander leidt het tot angst voor kritiek en daarom soms tot het pesten of onderdrukken van anderen. Respect is een belangrijk thema in hun leven.

Een aspect Zon-Saturnus geeft ambitie aan. Zon-Saturnus geeft aan dat de manier van leven nauw verband houdt met de ouders, met plichten en zorgen, met verantwoordelijkheid. Hoe? Dat hangt van de gehele horoscoop en de omstandigheden af. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Met Zon-Saturnus probeer je het voor elkaar te krijgen om de baas te zijn en verantwoordelijkheid te krijgen. Zon-Saturnus is het aspect van de manager met ‘alles onder controle’, de bestuurder of de zakenman. In het klein kan het gaan om het met strakke hand leiden van het huishouden. Helaas, leiders met een Zon-Saturnus afflictie krijgen niet zelden last van dictatoriale neigingen en schuwen dan alle kritiek. Op dat moment wordt het moeilijk voor de zaak en dreigt een maatschappelijke teloorgang of zware depressie. Voorbeelden: Mugabe, Mao Tse Tung, Mussolini, Kim Young II, Ceausescu, en Hugo Chavez.

Vrouwen met een Zon-Saturnus aspect zien hun positie vaak gekoppeld aan die van hun man. Ze ontlenen hun status en positie aan hem, zoals Evita Perron. Zo hebben de echtgenotes van troonopvolger en koningen nogal eens een Zon-Saturnus aspect. Ik denk aan Maxima, nu de Nederlandse koningin, aan Kate Middleton, aan de Belgische Mathilde…

Oud worden kan ook een ambitie zijn. In het artikel over levensduur en horoscoop kun je al lezen:

” De oud geworden mensen daarentegen hadden aspecten van Zon met Saturnus …”

Materiele zekerheid is voor iemand met een nauw Zon-Saturnus aspect in de horoscoop erg belangrijk. Soms is dat omdat ze bang zijn (weer) arm te worden. Oprah Winfrey is nu misschien wel de rijkste vrouw ter wereld, maar ooit was ze een arm, misbruikt en achtergesteld meisje. Iets (en misschien is dat wel het aspect Zon-Saturnus) deed haar alle moeite doen om op te klimmen.

Het is eenzaam aan de top.

Met een Zon-Saturnus aspect kun je de maatschappelijke ladder opklimmen en even hard weer afdalen als je met je falen en fouten wordt geconfronteerd. Ceausescu en Mussolini gleden weer keihard de trap af. Het lijkt of mensen met Zon-Saturnus aspecten meer dan anderen kritiek krijgen. Het hangt dan van de omstandigheden en je eigen gedrag af, hoe die kritiek vorm krijgt. Openbare zelfkritiek ontbreekt nogal eens bij Zon-Saturnus mensen. Hoewel ze erg bezorgd kunnen zijn over de mening van het ‘gewone volk’ zijn ze not amused als ze anderen over hen heen vallen. Hun onzekerheden vertalen zich bij voldoende macht in gevangenissen voor wie hen durft te bekritiseren. Gewone mensen kunnen naar buiten toe keihard zijn om te maskeren dat ze bang zelf kritiek te krijgen. Pesters, bijvoorbeeld, zijn vaak zelf ook gepest.

Zon-Saturnus is op zijn best het aspect van de voorzichtige en verantwoordelijk mens die zichzelf beperkingen kan opleggen en respect krijgt. Het zijn leiders die het lang volhouden.
Zon-Saturnus op zijn slechts is de dictator of pester wiens val niet is te stoppen omdat hij een treetje te ver is gegaan. Daarna volgt dan vroegtijdig ‘het einde’ of de depressie en het verlies van zelfrespect.

  • Zon conjunct Saturnus, met Saturnus rijzend voor de Zon (dus in een lagere graad dan de Zon): sterke oriëntatie op status, zekerheid, het klassieke en conservatieve, de ouders. Dit zijn de mensen van het officiële diploma en de hiërarchie. Met Saturnus rijzend NA de zon kijken ze later terug op een leven vol plichten.
  • Met Zon sextiel of driehoek Saturnus krijg je respect en status.
  • Zon vierkant of oppositie Saturnus heeft het moeilijk met kritiek van of op anderen, met status en (zelf)respect, maar heeft er ook zijn leven lang mee te maken. Tanja Nijmeijer heeft Zon oppositie Saturnus. Zij is het hoog opgeklommen lid van een organisatie die mensen kidnapt en vernedert. Met Zon oppositie Saturnus kunnen anderen (oppositie!) moeten lijden onder jouw ambities…
  • Zon inconjunct Saturnus is een van de moeilijkste aspecten. Gordon Brown werd er premier mee, maar hij was niet gekozen en de minst gewaarde premier ooit. Amanda Knox kwam in de Italiaanse gevangenis en of ze onschuldig was blijft voor velen de vraag. Een van de Noren die een aantal jaren geleden in Congo ter dood werd veroordeeld heeft Zon inconjunct Saturnus. Het lijkt een aspect dat samengaat met pech en een overdosis hardheid van het leven.
    Met Zon inconjunct Saturnus krijg je de schuld of alle kritiek en dat gaat dan of ten koste van je leven, of ten koste van de manier waarop je had willen leven. Een veeg teken voor de Euro (zie horoscoop) was Zon inconjunct Saturnus bij de introductie…Ook de Euro was voor velen ongewenst en er waren fouten bij berekeningen (ook door verkeerde informatie). Transit Saturnus inconjunct Zon of progressieve Zon inconjunct Saturnus zijn nare aspecten. Minister Ronald Plasterk kwam begin februari 2014 in het nauw met transit Saturnus inconjunct Zon. Hij kreeg te maken met zware kritiek toen bleek dat informatie die hij aan de kamer had verstrekt in oktober 2013 onjuist was.

Als je dit verhaal zo leest, dan is Zon-Saturnus zeker niet een van de meest gewenste aspecten in je horoscoop. Misschien moet ik er daarom iets vertellen over de progressies en transits.

ZON-SATURNUS PROGRESSIES EN TRANSITS

Met Progressieve Zon driehoek Saturnus kun je langdurig zekerheid krijgen. Dankzij bepaalde zekerheden (een contract, bijvoorbeeld) is het gemakkelijk om zorgen achter je te laten.

Met transit Saturnus op mijn Zon komt er een eind aan een periode, maar je krijgt er meestal ook iets voor terug (waar je dan wel door wordt belast, dat wel). Helaas, Saturnus kan het symbool zijn van de fysieke val en van botten breken, waardoor je-n vooral op latere leeftijd – een eind ziet komen aan een periode in je leven, bijvoorbeeld door fysieke ‘beperkingen’.  Een mooi voorbeeld van een transit Saturnus vierkant Zon is de fout gelopen tweet van Trijntje Oosterhuis (5 februari 1973) die tijdens de hulpactie voor de Filippijnen 1 euro zei te zulen geven voor elke like. Meer dan tweehonderduizend mensen vonden dat leuk. Naderhand zei Trijntje zoveel geld niet te kunnen geven. Quote meldde vervolgens haar banksaldo en er verschenen berichten over het feit dat ‘likes’ bijna een halve euro doen op de vrije markt (per stuk!). Met Zon-Saturnus moet je ook wel eens je fouten en/of grenzen onder ogen zien…

(Progressieve) Zon in goed aspect met (transit) Saturnus biedt zekerheden, status en een mooie kans om bang te worden dat alles weer kwijt te raken:). Susan Boyle had progressieve Zon driehoek Saturnus in december 2009, de maand die haar leven positief veranderde. Ze kreeg toen respect voor haar stem.

Saturnus is als Janus: er zitten twee kanten aan de medaille.

ZON-SATURNUS SYNASTRIE

Synastrie is een verzamelwoord voor de onderlinge aspecten tussen de horoscopen van partners. In synastrie is een gunstig aspect van Saturnus met de Zon van iemand anders de basis voor zekerheid en ‘vastigheid’. Harde Zon-Saturnus aspecten maken de partner ‘kleiner’. Ze maken het samenleven zwaarder en soms bijna onmogelijk. Toch kun je met zo’n Zon-Saturnus lang aan elkaar blijven hangen. Saturnus is de lijm in de relatie en met Zon-Saturnus kun je ook hangen aan het leven.

De ouders, en dan vooral de vader, maar ook het eigen verleden (gevangenisstraf, armoede) kunnen de levensstijl en het zelfrespect beïnvloeden. Zon-Saturnus aspecten in de horoscoop geven aan dat dat een thema in het leven is. Soms zie je dan ook dat de Saturnus van een van de ouders een aspect maakt met de Zon van een kind. Als dat kind in de geboortehoroscoop Zon-Saturnus heeft, dan werd dat kind geboren op een voor die ouder zware dag: de dag dat deze inzag dat hij of zij verantwoordelijk was voor het verdere leven van het juist geboren kind…

LINKS

Meer over Saturnus en relaties: http://www.astromarkt.net/horoscoop-relatie-saturnus.html en Saturnus en eindes: http://astromarkt.net/saturnus-afronding.html

http://astropost.blogspot.nl/2009/03/sun-in-aspect-with-saturn-managing-to.html

Reacties gesloten