Maan en symboliek

Advertenties

Woman_of_the_Apocalypse_(Hortus_deliciarum)

De maan is in de astrologie een symbool met veel betekenissen.

SEKSE EN HOROSCOOP
Er bestaan geen vrouwenhoroscopen. Er zijn alleen horoscopen van vrouwen. In horoscopen komen symbolen voor die archetypisch bij vrouwen of mannen horen. Iedere vrouw of man kan een duidelijke nadruk op een symbool van de tegenoverliggende sekse in de horoscoop hebben. Je kunt aan een horoscoop niet zien of het gaat om een zaak, gebeurtenis, dier, man of vrouw.

HOROSCOOP EN POSITIE VROUW
Horoscopen moet je altijd zien in het licht van de cultuur, de situatie en omstandigheden, rekening houdend met genetische factoren, geslacht, seksuele oriëntatie en positie in de maatschappij. Je zult begrijpen dat de kijk op het vrouwelijke in de horoscoop en de horoscoop van vrouwen sterk afhankelijk is van de plaats die de vrouw heeft in de maatschappij of in de tijd waarin de astroloog leeft. Middeleeuwse werken kunnen je wat dat betreft op het verkeerde been zetten als je in het hedendaagse Westen woont.

Ook in de moderne astrologie vindt ‘discriminatie’ van de vrouw plaats. Er zijn astrologen die bij horoscopen van vrouwen niet eens naar de zon kijken omdat ze vinden dat een vrouw ‘onder de maan’ leeft. Ik heb daar op Astropost over geschreven. Maar, in zekere zin hebben die astrologen gelijk. In onze moderne maatschappij is de rol van de vrouw niet dezelfde als die van de man en zijn er kunstgrepen als quota voor nodig om vrouwen evenredig vertegenwoordigd te zien in besturen van bedrijven of in de politiek. De vrouwen die daarvan profiteren hebben meestal echter een stevige horoscoop en vaak een prominente zon of Mars. De ‘gewone vrouw’ wordt vertegenwoordigd door de maan, symbool van moeder de vrouw.

Waarom koppelt men de maan aan de vrouw?

Omdat de cyclus van de maan ongeveer de lengte heeft van de cyclus van de maandstonden van de vrouw, koppelt men het symbool van de maan aan alles wat periodiek is en aan stemmingen☺.
De meeste vrouwen in de wereld zijn onderworpen aan haar vruchtbare periode: het (kunnen) krijgen van kinderen bepaalt haar bestaan. Zorg voor de kinderen, het huishouden, het eten en de dagelijkse gang van zaken bindt haar aan huis.

Andere betekenissen van de maan

MAAN en TRADITIES
Als er in een gemeenschap vooral moet worden gezorgd voor de eerste levensbehoeften, dan zijn de rollen meestal duidelijk. Eerste levensbehoeften horen bij de maan, net als tradities. Overal waar het leven primair wordt bepaald door traditie en inprenting, daar krijgen het individu en de eigen aard (gesymboliseerd door de zon) minder kans. Daar is een sterkere rol voor de maan. Mannen kunnen dus ook ‘onder de maan’ leven. Zij volgen immers ook traditionele patronen en zijn er soms aan ondergeschikt (ook al is het vaak in hun voordeel). In traditionele samenlevingen hebben zij meer kans op leiderschap (een rol die in de astrologie bij de zon hoort).

In het Westen heeft een vrouw meer keuzemogelijkheden dan in de rest van de wereld. Ze kan haar eigen partner kiezen. Ze hoeft niet thuis te blijven. Ze is vrij om uit te gaan als ze wil. Dat er belemmeringen (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenemancipatie ) en risico’s zijn, ligt niet (meer) aan de wet. Het is nog niet zo lang het geval. Zie bijvoorbeeld de VPRO-documentaire ‘Juf, gaat u trouwen?’

In de horoscoop kan de maan prominenter naar voren komen dan de zon. In dat geval spelen alle betekenissen die aan de maan zijn opgehangen, een rol. Kinderen, traditie, mode, populariteit, behoeften, de rol van de moeder de vrouw, inprenting, educatie, geheugen, gedrag…enz.

MAAN en INPRENTING
Acteurs (en actrices!) hebben nogal eens een belangrijke maan. Dat is ook omdat voor acteurs het geheugen van belang is. De maan hoort ook bij het levend houden van herinneringen, de historie, het milieu en archieven. Alles wat bewaard en herinnerd moet blijven is gerelateerd aan de maan. Onze eerste stapjes en woordjes (educatie en imitatie): dat past bij de maan als symbool in de astrologie.

MAAN EN POPULAIR ZIJN
De maan is er niet alleen voor de vrouw, de vrouw is niet alleen ‘de maan’. Waar mensen worden beheersd door traditie en eerste levensbehoeften, daar leeft men ‘onder de maan’ en krijgt het individu altijd minder kans, man of vrouw. Waar de eerste levensbehoeften geen problem meer zijn en traditie vrije keuze, daar wordt de maan het symbool van alles waar je persoonlijk aan hecht en aan gewend bent, of je nu een man bent of een vrouw. Erbij (willen) horen is een maan-ding. Met de manier waarop je je kleedt, geef je aan ‘erbij’ te horen (bij het gezelschap, de begrafenisstoet, bij je club en bij de hippies). Mode hoort bij de maan. Je maakt je niet populair als je je niet aanpast. Als je wel populair wilt zijn, dan helpt het om een dominante maan te hebben of een aspect tussen maan en venus of jupiter.
Een voorbeeld is Oprah Winfrey. Zij is erg populair. Ze heeft een ‘roepende’ maan rijzend voor de zon.

Wanneer is de maan extra belangrijk in de horoscoop?
De maan is prominent als ze opkomt vlak voor de zon, geen aspecten maakt binnen teken of 5 raden orb, als zij Out of Bounds is, of cruciaal (d.i. wanneer zij op een van de vier hoeken van de horoscoop of vierkant de Ascendant staat).
Met een prominente maan ben je sterker dan anderen emotioneel betrokken, partijdig of traditioneel.

a. Prominente maan bij vrouwen
Als de maan prominent is in de horoscoop van een vrouw, dan hangt de manier waarop de maan zich manifesteert af van de sociale, culturele en economische positie van de vrouw in de maatschappij. Zij kan een loopbaan in het onderwijs, de opvoeding, de mode of de zorg vinden. Als zij de traditie in een politiek belangrijke familie volgt, kan ze toch politica worden. Is ze minder gelukkig wat haar sociale positie betreft, dan kan ze inderdaad haar positie gerelateerd zien aan het feit dat zij door haar ‘maandstonden’ wordt beheerst. Vrouwen hebben meer goede kansen in de horoscoop nodig dan mannen om het ‘te maken’ (ook bij ons).

Beroemde vrouwen zijn meestal aantrekkelijke vrouwen met een prominente maan voor populariteit. Zij maken carrière met hun huwelijk of als actrice. Ook in de politiek (en op kantoor) helpt het als je er goed uitziet, zo bleek uit onderzoek. Maar ook prominente feministen als Betty Friedan en Gloria Steinberg hebben een prominente maan (zie http://astropost.blogspot.nl/2008/09/chart-of-feminists-compared-to-palins.html ). Ze behartigen de belangen van vrouwen c.q. moeder de vrouw. NB Ook Angela Merkel heeft een prominente maan. Deze is ‘roepend’ (NA) en staat in Waterman.

b. Prominente maan bij mannen
Mannen met een prominente maan verkeren graag in de omgeving van vrouwen, willen opvoeden, zorgen of emotionele banden laten zien. Het zijn sterk ‘betrokken’ en soms ‘partijdige’ mensen. Vaak zijn ze populair. Sommigen laten zich leiden door hun ‘behoeften’.

Voorbeelden van mannen met een belangrijke maan zijn: Acteur en zanger Prince (7 juni 1958, 17u17 Minneapolis) met maan in Vissen op het IC en voormalig tennisser (nu in de mode) Bjõrn Borg (‘roepende’ maan in Stier rijzend voor de zon) en Bill Gates (hooggeplaatste maan voor de man van de HUIScomputer). Bill Clinton heeft een ‘roepende’ maan, net als Paus Benedictus.

Wat als de maan geafflicteerd is?
Alle moeilijke posities en aspecten van de maan leveren het risico van onthechting en moeilijk gedrag op. Uiteindelijk kan zo’n gevoel tot rebels en onberekenbaar gedrag leiden, of tot psychosociale problemen. Maar let wel: alles hangt af van de omstandigheden en het milieu. Uiteraard is de maan ook niet een op zichzelf staande factor in de horoscoop! Een horoscoop is een totaalbeeld.
De maan geeft aan waar je behoefte aan hebt en wat je nodig hebt. De maan is dus van grote betekenis in de astrologie en de positie van de maan in de horoscoop daarom ook. Echter, de maan is geen ‘ster’. De maan is slechts ene grote en nabije brok steen die ‘s nachts licht geeft en soms ook niet. Ik geef toe dat ook de zon zich hier niet altijd laat zien. Is het toeval dat juist waar de zon het minst vaak schijnt, de vrouwen meer rechten hebben?:) Ik hoop dat dit verband niet bestaat, anders staat het er niet goed voor voor de vrouwen in de zonnige kant van de wereld.

De maan is het symbool van alles wat tijdelijk, periodiek, cultuurgebonden is en hoort bij de eerste levensbehoeften (voedsel, kleding, huisvesting en zorg voor kinderen, zieken en ouderen). Dat het meestal vrouwen zijn die zich met de eerste levensbehoeften bezighouden, betekent niet dat de zon in de horoscoop van een vrouw niet haar eigen aard zou aangeven, maar alleen die van haar man of vader. Er leven veel vrouwen een ‘ondermaans’ bestaan in huis, maar het is niet zo dat dit astrologisch kan worden gerechtvaardigd. Het ‘sterrenbeeld’ is het teken waar de zon in staat en de zon schijnt voor iedereen…Dus kunnen ook horoscopen van vrouwen een sterke zon hebben*).

CONCLUSIE
Horoscopen van vrouwen horen gezien te worden in het licht van hun cultuur en situatie met als centraal punt de positie van de zon. Althans, in het Westen en als vrouwen gewoon zichzelf kunnen zijn. De maan kan belangrijk zijn in de horoscopen van mannen en van vrouwen. Een sterke zon of maan in de horoscoop trekt de aandacht, zowel in de horoscoop van een man als in die van een vrouw. Om een horoscoop te duiden is het nodig te weten of het gaat om een man of om een vrouw. Zolang voor vrouwen een quotum moet worden bedacht om een percentage van 1/3 aan de top van bedrijven te krijgen, is de positie van de vrouw kennelijk niet stevig genoeg om te ontkomen aan de traditionele ‘tweede plaats’.

*)

Vrouwen met een sterke zon in de horoscoop zie je vaak aan de leiding. Denk aan Hillary Clinton. Zij heeft een ‘roepende zon’ oppositie Ceres (een vrouwelijk symbool). Kanttekening hierbij is, dat zij getrouwd is met een man die een van de belangrijkste wereldleiders is geweest. Misschien is het daarom beter Miley Cyrus als voorbeeld te nemen. Zij heeft een ‘roepende zon’, net als Roseanne Barr. Zij trekken de aandacht om hun eigen talent of kunnen. Een minder leuke manier om de aandacht te trekken, is de aandacht trekken van de douane. Schapelle Corby heeft een ongeaspecteerde zon op het MC. Ze werd in 2004 gearresteerd, zat gevangen en moet nog in Indonesië blijven tot juli 2017.
De horoscoop van de ex van de Sjah van Perzië, Soraya, heeft een ‘roepende zon’ EN de Maan op de Ascendant. Zij trok de aandacht van de Sjah, ze werd beroemd door haar huwelijk en bleef dat, ook na haar scheiding. Ook Kim Kardashian heeft zowel zon als maan prominent. De zon is ‘roepend’ en de maan staat oppositie MC.

LINKS NAAR DE ANDERE ‘VROUWELIJKE’ SYMBOLEN
De dwergplaneten Ceres en Eris hebben betekenissen die gerelateerd zijn aan vrouwen.

Ceres is een moedersymbool (moerder aarde) en hoort bij voeding (koken), de oogst, bij de genen, bij zaden en bij erfgoed. Eris is de boze fee. Toch kunnen ook Ceres en Eris een belangrijke plaats hebben in de horoscopen van mannen. Ceres (en de maan!) zie je prominent bij koks (http://www.astromarkt.nl/horoscoop-studie-astrologie-html/horoscopen-van-koks-html/ ).

Eris zie je naar voren komen bij oorlogen en conflicten, maar er horen misschien andere betekenissen bij Eris die nog niet zijn gevonden (omdat Eris relatief kort wordt bestudeerd). Zie ook http://www.astromarkt.nl/eris-astrologie-html/
Venus is de planeet van het plezier, de schoonheid en de liefde (zie: http://www.astromarkt.net/venus-en-de-liefde-html/ ). Het zijn ‘vrouwelijke’ zaken, die in de horoscoop van mannen met een prominente Venus naar voren komen als ‘de vrouwtjes’, diplomatie, goede smaak en charme.

Juno is een planetoïde met de naam van de echtgenote van Jupiter en de moeder van Vulanus en Mars. Dat zo’n klein object de naam van de hoogste godin kreeg, is wel merkwaardig. Ze was bij de Romeinen dan ook de maangodin.
http://www.astromarkt.nl/juno-huwelijk-horoscoop-html/

MAAN
http://www.astromarkt.nl/sterrenbeelden-html/ Maan in teken/sterrenbeeld
http://astromarkt.nl/maan-aspecten-html/ Aspecten met de maan

http://www.astromarkt.nl/huizen-horoscoop-html/ Zon, Maan en planeten in de 12 huizen

ASTROPOST (Engelstalig)
http://astropost.blogspot.nl/2014/02/schapelle-corbys-chart-today.html

EXTERNE LINK
http://www.forrestastrology.com/resources/articles/general-astrology/215-the-out-of-bounds-moon

Reacties gesloten