Uranus-Neptunus

Advertenties

DUIDING VAN ASPECT- OF MIDPUNT URANUS-NEPTUNUS

  • Uranus heeft in de astrologie de functie van een alarm of een wekker. Uranus schudt je wakker.
  • Neptunus is juist het symbool van de droom, de fantasie en de illusie (de film, het negatief, het sprookje).

Je kunt je voorstellen dat deze buitenbeentjes moeilijk tot een paar te smeden zijn in de wereld van alledag. Misschien is het geen toeval dat Honda de eerste ‘mensachtige’ robot ontwikkelde in 1993? De verbeelding, de kunst en de illusie gaan erin samen met de techniek. Technische (Uranus) kunststukjes (Neptunus)….

De combinatie Uranus-Neptunus zou in verband staan met het slaap-waak mechanisme, coma’s en flauwvallen, schijnbaar wakker zijn (versuffing), onverwachte illusies (hallucinaties) en niet te bevatten incidenten en ongelukken. Eigenlijk is Uranus-Neptunus een beetje het duo van vreemd en gek, nieuw en onbegrijpelijk, raar en anders. Met transits van Uranus en Neptunus worden mensen soms het slachtoffer van een media hype (of van een vals nieuwsbericht, een hoax). Je kunt met Uranus-Neptunus de negatieve kant ervaren van ‘het nieuws’, van nieuwe uitvindingen, van apparatuur en technieken.

Ik vond combinaties met Uranus en Neptunus in de horoscoop van Klaas Bruinsma (vermoord drugsdealer, geboren op 6 oktober 1953 met Uranus vierkant een ‘roepende’ Neptunus, maar ook in die van de onlangs na maanden van coma overleden Prins Friso (Ascendant conjunct midpunt Uranus/Neptunus). Met transit Neptunus oppositie zijn Uranus overkwam Michael Schumacher een ongeluk dat hem na maanden nog steeds in coma houdt.

Het is moeilijk een positief kantje te vinden aan Uranus-Neptunus. Reinhold Ebertin relateert Uranus-Neptunus aan mediums en parapsychologen (mensen met ongewone karaktertrekken) en aan de dood. Derek Ogilvie heeft de Zon half vierkant de midpunten Uranus/Neptunus en Neptunus/Pluto. Beide horen bij het spirituele en mediamieke of een soortgelijke door omstandigheden, drugs of medicijnen veroorzaakte toestand. (De combinatie is weer niet te vinden in de posities op de geboortedagen van Robert van den Broeke of Char Margolis, dus is het omgekeerd niet zo dat elk zelfverklaard medium Uranus-Neptunus combinaties met de Zon heeft). Je zou Uranus-Neptunus in die verband ook kunnen zien als een uitzonderlijke gevoeligheid. Er is overigens meer nodig dan 1 aspect of 1 aspectcombinatie om je als ‘medium’ te kunnen presenteren. Bovendien heeft Ogilvie ook Zon half vierkant Neptunus/Pluto, net als medium John Edward (ook dat zie ik niet bij Char). Omdat de geboortetijd van deze mensen onbekend is, zou Uranus/Neptunus  of Neptunus/Pluto wel verband kunnen houden met de Maan, Ascendant of MC, waarvan de posities zonder tijd onbekend zijn. Overigens zijn al deze mediums een tijdlang een ‘hype’ geweest.

 COMBINATIES MET URANUS EN NEPTUNUS

Onderstaande enkele van de MOGELIJKE duidingen van combinaties met Uranus/Neptunus.

Met de Zon en Uranus/Neptunus ben je hypersensitief of een media hype. Behalve Derek Ogilvie heeft ook Sacha Baron Cohen deze midpuntcombinatie.

Met de Maan zou je willoos kunnen worden en een soort ‘robotgedrag’ kunnen vertonen. Denk aan Karen Homolka, de vrouw van Paul Bernardo, samen het moordlustige duo ‘Ken en Barbie’. Zij heeft Neptunus anderhalf vierkant Maan/Uranus (o.a.!) zoals je kunt lezen op Astropost: http://astropost.blogspot.nl/2009/02/moon-pluto-in-charts-of-homolka-and.html

Mercurius met Uranus/Neptunus helpt bij helderziend dromen, maar voor de communicatie in het algemeen is het niet verhelderend. Je kunt misschien slapend leren?

Venus blijft met Uranus/Neptunus biedt een aantal mogelijke opties: stekeblind zijn in de liefde, risico van miskraam, mogelijk zangtalent. Voorbeelden: Edith Piaf met Neptunus oppositie Venus/Uranus midpunt en Heather Mills met Venus half vierkant Uranus/Neptunus.

Mars met Uranus/Neptunus: buiten bewustzijn raken of verlies van de normale oriëntatie door werk, ongeval, infectie, drugs of medicijngebruik (onder invloed van anderen of van iets handelen)

Met de Node kun je met anderen bijzonder eigenaardige toestanden meemaken, zoals het uiteenvallen van families of gemeenschappen.

Ascendant met Uranus/Neptunus kan je relaties ondermijnen (of je verdwijnt ‘uit beeld’). Robotachtige verschijning? (Pim Lier, pas op late leeftijd naar buiten komend als onechte zoon, jarenlang ‘uit beeld’ en toch onderdeel van een ‘gemeenschap’), zie http://astromarkt.net/horoscoop-prins-hendrik.html

MC met Uranus/Neptunus is lastig en kan je positie in de maatschappij ondermijnen. Richard Nixon had dit.

Uranus-Neptunus aspecten worden beschouwd als aspecten voor hele generaties, omdat de aspecten zo lang geldig zijn. Uranus/Neptunus midpuntverbanden met Maan, Ascendant of MC zijn veel persoonlijker van aard. Ook als Uranus of op Ascendant, Descendant, MC, IC of vierkant Ascendant staat, wordt een Uranus-Neptunus aspectverband persoonlijker en belangrijker.

NB Elke aspect van een horoscoop moet worden gezien in het licht van de cultuur, omstandigheden, genen, geslacht en in verband met het totaalplaatje!

VERDRAG VAN MAASTRICHT EN URANUS-NEPTUNUS

Bijzonder is, dat het Verdrag van Maastricht dat in 1993 in werking trad (als een nieuwe stap richting politieke integratie: http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_maastricht_nl.htm ) begon met Uranus conjunct Neptunus*). Het Uranus-Neptunus conjunct van 1821 ging samen met de onafhankelijkheid van een aantal Midden- en Zuid-Amerikaanse staten als Peru en Mexico. Daarna wisselden militaire regimes en dictators elkaar af. Of dat aan Uranus-Neptunus lag is een tweede…maar Astrofix (zie links) noemt als een van de mogelijke duidingen van Uranus-Neptunus ‘rebellie tegen assimilatie‘. En in individuele horoscopen zou je kunnen denken aan de Borg.

Verdrag van Maastricht (horoscoop hieronder met transits en progressies)

Uranus en Neptunus (voor technisch kunststukje?) staan samen bovendien inconjunct de Ascendant (ondermijning van relaties) van het moment van het actief in werking treden van het Verdrag van Maastricht. Ik zal maar niet vertellen wat er met John Wayne Bobbitt gebeurde toen transit Uranus EN transit Neptunus inconjunct zijn Ascendant kwamen….Ook was de Maan nauw oppositie een samenstand van Mercurius, Mars en Pluto (lees: emotionele politieke discussies). Men heeft een vreemd moment gekozen…

LINKS

Alle mogelijke manieren waarop een Uranus-Neptunus combinatie zich laat zien, vind je op de pagina die Astrofix aan Uranus-Neptunus heeft gewijd.

Astromarkt, februari 2014

Reacties gesloten