Horoscoop Sigmund Freud

Advertenties

SEX IN DE HOROSCOOP VAN SIGMUND FREUD

Sigmund Freud (6 mei 1956 om 18u30 LMT in Freiberg geboren) was en is een beroemd psycholoog en psychiater. Het is een feit dat hij beroemd is om het associëren van psychologische problemen met sexualiteit. Waarom was sex zo belangrijk in zijn levenswerk? Omdat het belangrijk was in zijn horoscoop:)! Drie keer is scheepsrecht. Hier zijn meer dan drie aanwijzingen voor het belang van sexualiteit in zijn horoscoop.

1. Pluto is prominent (3 keer)
Pluto is het symbool van macht, politiek, leven/dood en sexualiteit. Pluto is drie keer opvallend in de horoscoop van Freud:

– Omdat Pluto voor de Zon van Freud uit rijst

– Omdat Pluto cruciaal op de Descendant staat

– Omdat Pluto geen majeure aspecten maakt binnen 5 graden (binnen teken). Pluto is ‘roepend’. In het artikel over ‘ongeaspecteerde planeten‘ staat:

” Pluto ongeaspecteerd: macht en kracht uitoefenen kan als rijkaard, in de handel in waarden of aandelen, in de politiek of krachtsport, op het gebied van crisisbeheersing, kwesties van leven en dood, als autoriteit. Politie, mafia, politicus, schaker, strateeg, autoriteit, bodyguard, chirurg.

  • Als Pluto ‘roept’ wordt het thema van de uitdaging en het geld soms te sterk om die te kunnen weerstaan”

De prominentie van Pluto wijst erop dat Plutonische onderwerpen (zoals sex, macht, invloed, strategie, therapie) voor hem op de eerste plaats kwamen, van cruciaal belang waren en op elk mogelijk niveau van zich zouden doen spreken.

2. Venus <> Mars
Sexuele activiteit wordt gesymboliseerd door de interactie van Venus en Mars. Venus staat in het teken van Mars (Ram). Mars staat in Weegschaal, het teken van Venus. De plaatsing in elkaars teken wordt ‘wederzijdse receptie’ genoemd. Deze wederzijdse receptie bevindt zich aan het eind van de MC-route (Leeuw, Zon in Stier, Venus in Ram, Mars in Weegschaal…). Dat wijst erop dat passie (Venus en Mars) belangrijk is in zijn loopbaan. Opvallend hierbij is ook dat Venus en Mars beide zwak staan in het tegenovergestelde teken.

3. Neptunus inconjunct Midhemel
Neptunus heerst over het vijfde huis van procreativiteit en is in het vijfde huis geplaatst, inconjunct het MC. Neptunus is het symbool van de droom (en Freud analyseerde vele dromen). De inconjunctie wijst op een zekere buitensporigheid, uit balans zijn, onevenwichtigheid hiermee. Vaak kregen droomsymbolen sexuele betekenissen toegedicht. Meer over het inconjunct: http://astromarkt.net/inconjunct-quincunx-astrologie/

4. Mars inconjunct Pluto
Mars-Pluto combinaties wijzen op gebruik en misbruik van macht, invloed en potentie. Het inconjunct kan op sexuele problemen (impotentie bijvoorbeeld) wijzen. Meer over Mars-Pluto op Astromarkt: http://www.astromarkt.net/mars-in-aspect-met-pluto/ Over Mars inconjunct Pluto is een apart artikel gemaakt. Daarin lees je dat Hugh Hefner dit aspect ook heeft.

5. Scorpio Ascendant*)
Hoe een mens de wereld benadert en door anderen wordt gezien wordt weergegeven door de Ascendant. De Schorpioen Ascendant houdt verband met Pluto (de zo belangrijke planeet in de horoscoop van Freud, zie punt 1). En daarmee weer met sexualiteit.

Kortom: Sigmund Freud’s theorieën lijken uit te drukken wat de horoscoop (tekening hieronder) aangeeft.

Reacties gesloten