Horoscoop van Nederland

Advertenties

De horoscoop van Nederland: 16 maart 1815, 10:30 uur

Er bestaan verschillende horoscopen van Nederland, gewoon omdat het niet duidelijk is op welk exact moment Nederland officieel begon (of  koninkrijk werd). Was het toen de koning werd gevraagd, landde, de grondwet werd vastgesteld of toen de koning de eed op de grondwet aflegde? Het voetbalmoment op 11 juli 2010 vormde een uitstekend moment om definitief vast te stellen wat de datum van de horoscoop van Nederland moet zijn. Als Nederland won, was iedereen blij, was er feest en werd de economie positief beinvloed, dus…dan verwachten we de feestelijke planeten Venus of Jupiter in verband met het MC of de Maan (voor de emoties en vooral als Kreeft inderdaad de Ascendant van Nederland is). En voor als Nederland verliest kijken we naar Saturnus of Neptunus. Het werd verlies, met Saturnus inconjunct de positie van Mars op 16 maart 1815 om 10:30. Er zijn meer voorbeelden.

AARDGAS EN DE HOROSCOOP VAN NEDERLAND

Toen ik eens naar ‘Nederland van boven’ keek, checkte ik de datum van de aardgasvondst in Nederland. Het programma noemde 22 juli 1959 als de geluksdatum, maar dat was de datum dat een olieboring resultaat had. De vondst van aardgas in de bodem was op 29 mei 1959.

De horoscoop van Nederland voor 16 maart 1815 om 10:30 uur laat op die datum de volgende transits en progressies zien:

  • Progressieve Zon driehoek Venus (en dat spiegelt een heel gunstig verloop);
  • Progressief MC bijna driehoek Pluto (winst!)
  • Transit Jupiter driehoek Mercurius (goed nieuws)
  • Transit Venus op het progressieve MC  (geluk)
  • Transit Pluto conjunct Progressieve Zon/Maan (verandering van orientatie en motivatie)

Venus en Pluto ivm Progressief MC is zoveel als de geld-as i.v.m. de positie van het land (geld verdienen!). Pluto is bovendien symbool van de exploitatie van wat onder de grond zit.

WATERSNOOD EN HOROSCOOP VAN NEDERLAND

Aangemoedigd door dat resultaat keek ik naar de watersnoodramp van de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Toen zag je de volgende moeilijke aspecten:

  • Progressieve Zon gaat richting oppositie Saturnus (er komen zware tijden en kosten aan)
  • Transit Neptunus vierkant progressieve Mercurius wijst zowel op slecht weer als op nare berichten. Mercurius is het symbool van de wind en Neptunus van de zee.
  • Transit Mars conjunct de Zon wijst op een slag of aanval.
  • Transit Uranus conjunct Progressief MC heeft een verrassingseffect.
  • Varuna is als symbool van god van het water in de horoscoop transit sextiel Ascendant. Pholus (keerpunt) maakt een vierkant met Varuna in de radix.

TROONSWISSELING EN HOROSCOOP NEDERLAND

Met twee van deze resultaten werd het leuk te kijken naar nummer 3: de troonswisseling van april 1980. Dat was bij transit Jupiter sextiel Progressieve Ascendant en oppositie radix MC plus in de progressieve horoscoop Jupiter sextiel MC. Dat is heel veel Jupiter en Jupiter staat voor de kleur oranje. Met Neptunus exact vierkant Pluto heb je het (generatie-)conflict op straat erbij.

Daarom waag ik een gokje met het tonen van de horoscoop van Nederland in 2013. Dan staat de progressieve Zon conjunct radix Jupiter (positieve ontwikkelingen) na een quindecile met Pluto (sterke focus op geld en problemen). In september 2013 is de P Zon sextiel Uranus (nieuwe kansen). Progressieve Mars maakt een sextiel met het MC en het progressieve MC zelf staat inconjunct Venus (iets leuks, maar ten koste van iets). Dat wijst op opluchting (Jupiter en Uranus) na eerdere problemen en een zeker élan (ook al moet er iets worden ingeleverd).

Leuk, de toekomst! Vooral omdat de toekomst van zoveel factoren afhangt dat het onvoorspelbaar is. Al geven de aspecten in de horoscoop van 2013 me niet het gevoel dat het verkeerd gaat met Nederland, integendeel, ook al lijkt dat vreemd in een tijd van crisis. Misschien is het een mooie zomer, in 2013?:) Het zou, vooral in de zomer een goed moment kunnen zijn voor een kroning, alleen al omdat de sfeer goed is. Venus en Jupiter tegelijk in actie: dat is mooi bij een feest. Maar ik maak me sterk dat men daar niet naar luistert, aan het hof!:) Er zijn meer mooie momenten, vast wel! Bovendien blijft het speculeren en voor speculeren geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. (NB Ik schreef dit VOOR de troonswisseling. Uiteindelijk werd het inderdaad 2013).

NEDERLAND – SPANJE

In 2010 verloor Nederland van Spanje: http://nl.wikipedia.org/wiki/Finale_van_het_wereldkampioenschap_voetbal_2010 Ik schreef tevoren over de horoscoop van Nederland en de keuzemogelijkheden afgezet tegen verlies of winst. Ik zal je het totale artikel besparen. Hier is wat er staat over de horoscoop van 16 maart 1815 om 10:30

” De voorspellingen in de media zijn voor Spanje gunstiger (van parkiet tot octopus en van gokkende voetbalkenner tot astroloog zien ze Nederland verliezen, terwijl 80% van de Nederlanders heilig gelooft in de overwinning). Mocht Nederland desondanks winnen, dan zou dat voor hen een grote verrassing zijn en dan kan ook Uranus meedoen (astrologisch symbool van de verrassing). De horoscopen die in aanmerking komen zijn:

1. 30 maart 1815 om 11:30 in Amsterdam (met transit Saturnus oppositie MC; voor verlies)

2. 16 maart 1815 om 10:30 in Amsterdam (met transit Neptunus op het MC; voor teleurstelling en transit Pluto exact vierkant de progressieve Zon voor willen winnen, plus transit Jupiter dicht bij een conjunctie met de Zon). Helaas is transit Saturnus inconjunct Mars en dat is zoiets als een doodlopende straat.
Deze horoscoop had bij  de val van het kabinet  transit Saturnus conjunct de progressieve Zon en transit Pluto (transformatie, afbreuk en wederopbouw) oppositie Ascendant (zie ook het artikel ‘Saturnus rondt af‘)

3. En misschien is deze horoscoop i.v.m. de ontmoeting Nederland – Spanje nog wel het leukst om te proberen: die van de proclamatie van de Republiek der Nederlanden tijdens de 80-jarige oorlog met Spanje in 1581. De Zon in de vierde graad van Leeuw ontvangt dan een exacte driehoek van transit Jupiter, de geluksplaneet, een teken van feest! 

4. De regering ging twee eeuwen Koninkrijk vieren in 2013. Volgens die berekening (de officiele!) is Nederland 200 jaar oud in 2013. En dan zie je Pholus op het MC (en Pholus is de centaur van het schieten en de voetJ) plus de eclips van 11 juli conjunct progressieve Mars (sport, competitie in de spotlights) met de progressieve Maan oppositie Pholus (een omslaande stemming). Saturnus vierkant Mercurius voegt er nog een afscheid of slecht bericht aan toe. Sja…Misschien zie jij een lichtpuntje in deze horoscoop? De politieke en economische situatie is niet om over naar huis te schrijven, maar als het symbool van schieten en voet (Pholus) voor voetbal staat, dan is de toppositie op het MC een geschikte voor een keerpunt in de geschiedenis. 

Het werd dus toch 2!

NEDERLAND 25 juni 1988: Europees kampioen

Jupiter (de planeet van het succes) in de 25ste graad van Stier maakte een sextiel met de zon van de horoscoop van Nederland toen Oranje het EK won op 25 juni 1988.

NEDERLAND 30 april 2013 Troonswisseling

HOROSCOOP NEDERLAND BIJ NEDERLAND-CHILI (WK2014)

Reacties gesloten